Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás pozvat k účasti na Moravskoslezských dnech pneumologie, jejichž štafetu převzala v tomto roce Olomouc. Výhodou této tradiční celostátní akce je právě pravidelné střídání místa, času a témat, což přináší nové podněty k diskusi a inspiruje k dalšímu zamyšlení nad naší každodenní prací, postgraduálním vzděláváním i vědeckými ambicemi. Organizační výbor se bude snažit připravit zajímavý interaktivní program s workshopy, neformálními semináři lékařů i sesterskou sekcí. Motivem je ukázat pneumologii jako moderní obor, který není uzavřen do sebe, ale rozvíjí se v rámci akční mezioborové spolupráce. Setkání bude obohaceno i příjemným společenským programem, který přispěje k přátelské výměně názorů, zkušeností a pohledů na život kolem nás.

Za organizační výbor prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.


Pořadatel

 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Prezident akce

 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Programový výbor

 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
 • MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Organizační výbor

 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
 • MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
 • MUDr. Stanislav Losse
 • Renata Zittová

Organizační sekretariát

SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

 • organizační zajištění: Mgr. Vendula Pávková, 777 714 679, pavkova@solen.cz
 • registrace a ubytování: Eliška Brablecová, DiS. tel.: 582 397 457, e-mail: registrace@solen.cz
 • obchodní zajištění: Mgr. Kristina Šafářová, 724 984 452, safarova@solen.cz